Tere tulemast "Majavalitseja Grupp" lehele

Firma "Majavalitseja grupp" on loodud selleks, et korteriühistute juhatuse liikmetel aidata juhtida ühistut. Majavalitseja Grupp OÜ osutab raamatupidamis teenusid, korraldab KÜ territooriumi korrastamist ja koristamist, jälgib remonditööde teostavate firmade tööde üle, haldab- ja hooldab tehnosüsteeme ning tegeleb avarii- ja remonditöödega.

Miks see kasulik on?

Paljudes korteri- ja elamuühistute juhtimistegevus kujutab endast keerulist probleemi. See on juhatuse liikmete isikliku aja ja jõu raiskamine ning ka juhatuse liikmete pidev vahetus. Tihti peale sellepärast kannatab maja juhtimise kvaliteet. Seega korteriomanikud ainult võidavad, kui pöörduvad abi järgi sellise firma, nagu "Majavalitseja Grupp" poole, aga ei vaheta igal üldkoosolekul oma korteriühistu juhatuse liikmeid.

Tööskeem

Esimesel pigul meie firma tööskeem tundub väga lihtsana. Just selline lähenemine, nagu näitab praktika on kõige efektiivsem. KÜ üldkoosolek, nagu igal pool, valib korteriühistu juhatuse, kes arutab ühistu jooksvaid küsimusi ja võtab vastavaid otsuseid. Tihti peale juhatuse liikmed ei oma aja nappuse tõttu võimalusi ja jõudu, või piisava pädevuse tõttu paljudes küsimustes, operatiivselt ja korrektselt täita temale panduid ülesandeid. See on arusaadav. Ühistute juhtimiseks on vajalik omada erinevaid teadmisi mitmetes erinvates valdkondades, alates seadusandluses kuni ehitustöödeni. Seetõttu vastuvõetud otsuste ettevalmistamise ja reaalse teostuseni viivadki läbi meie firma töötajad. Korteriühistut jääb juhtima ühistu juhatus. Otsused, mis juhatus vasu võtab, kujunevad tihedas koostöös Majavalitseja Grupp kaastöötajate, ühistu juhatuse ja korteriomanike vahel. Tänu sellisele koostööle arenevad dünaamilised suhted korteriomanike ja ühistu juhatuste vahel. Sellised suhted loovad hea aluse stabiilseks tööks maja ja maja ümbruse korrashoiuks. Majavalitseja Grupp OÜ teadmised ja kogemused annavad võimaluse vastu võtta õigeid ja kasulikke otsuseid, mis arvestavad kõikide korteriomanike huve majas. Tänu sellele kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel. Selles seisnebki Majavalitseja Grupp OÜ tegevuse põhimõte.


haldusteenus

Haldusteenus

Personaalne Kliendihaldur

Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
Korteriühistu internetilehekülg
Majandustegevuse aastakava koostamine
Üldehituskonstruktsioonide hooldamine

Rohkem infot
Hooldusteenus

Hooldusteenus

Elamu hooldusraamatu pidamine

Veevarustussüsteemide hooldamine
Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine
Kütteseadmete ja termosõlmede hooldamine v.a lokaalkatlamajad

Rohkem infot
Avariiteenus

Avariiteenused

24 tundi ööpäevas töötav

Elektrivarustuse avariide lokaliseerimine
Keskküttesüsteemi avariide lokaliseerimine
Gaasivarustussüsteemide avariide lokaliseerimine

Rohkem infot


Kõik õigused kaitstud. © 2012 | Majavalitseja GRUPP OÜ

Autoabi Puksiir torutööd IT