TÖÖSKEEM

Esimesel pigul meie firma tööskeem tundub väga lihtsana. Just selline lähenemine, nagu näitab praktika on kõige efektiivsem. KÜ üldkoosolek, nagu igal pool, valib korteriühistu juhatuse, kes arutab ühistu jooksvaid küsimusi ja võtab vastavaid otsuseid. Tihti peale juhatuse liikmed ei oma aja nappuse tõttu võimalusi ja jõudu, või piisava pädevuse tõttu paljudes küsimustes, operatiivselt ja korrektselt täita temale panduid ülesandeid. See on arusaadav.
Ühistute juhtimiseks on vajalik omada erinevaid teadmisi mitmetes erinvates valdkondades, alates seadusandluses kuni ehitustöödeni. Seetõttu vastuvõetud otsuste ettevalmistamise ja reaalse teostuseni viivadki läbi meie firma töötajad. Korteriühistut jääb juhtima ühistu juhatus. Otsused, mis juhatus vasu võtab, kujunevad tihedas koostöös Majavalitseja Grupp kaastöötajate, ühistu juhatuse ja korteriomanike vahel. Tänu sellisele koostööle arenevad dünaamilised suhted korteriomanike ja ühistu juhatuste vahel. Sellised suhted loovad hea aluse stabiilseks tööks maja ja maja ümbruse korrashoiuks.
Majavalitseja Grupp OÜ teadmised ja kogemused annavad võimaluse vastu võtta õigeid ja kasulikke otsuseid, mis arvestavad kõikide korteriomanike huve majas. Tänu sellele kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel. Selles seisnebki Majavalitseja Grupp OÜ tegevuse põhimõte.

Liitu juba täna!

Tänu meie ettevõtte kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel

TOP