Blogi

Aastaaruannete koostamine

Firma «Majavalitseja grupp» on loodud selleks, et korteriühistute juhatuse liikmetel aidata juhtida ühistut.

Majavalitseja Grupp OÜ osutab raamatupidamis teenusid, korraldab KÜ territooriumi korrastamist ja koristamist, jälgib remonditööde teostavate firmade tööde üle, haldab- jaTerve aasta vältel kogutakse infot ettevõtte majapidamisoperatsioonide kohta, mille järgselt koostab raamatupidaja täieliku ning detailse aruande.

Aastaaruandluse tähendus:

Aastaaruande koostamine võimaldab välja selgitada ettevõtte majanduslikku olukorda ja näha ühest või teisest tegevusest tingitud võimalikke tulusid või kulusid. Tänu aruandlusele saab jälgida finantsoperatsioonide teostamist ning nende vastavust seadusandlusele. Kuidas jagunevad ettevõtte finantsvahendid, kas on kasutatud üldtunnustatud standarditele ja normidele vastavaid tööressursse või muid ressursse.

Aastaaruandlus peab sisaldama kõiki olemasolevaid andmeid, tänu millele saab kujundada ettevõtte tegemiste üldseisundi ja olukorra. Aruande koostamisel peaks kinni pidama “raamatupidamise seaduse” normidest.

Aastaaruande koostamine sisaldab:

1. Balansi aruandlus;
2. Finantstulemused ning nende vastavad lisad;
3. Kapitali muutuste esiletoomine;
4. Peamiste rahaliste vahendite liikumine.

Aastaaruandluse koostamine tuleb pidada kinni järgmistest reeglitest:

- Möödunud aasta kõikide operatsioonide/tehingute kajastamine. Siinkohal lähevad arvesse inventuuri tulemused. Aruande iga näitaja peab sisaldama vastavaid andmeid vaadeldava perioodi kohta, mis eelneb aruandeperioodile.

- Eelneval aastal aset leidnud majapidamistehingute kirjete olemasolu. Sealjuures igal tehingul peab olema kaasas seda tõendav dokument.

- Korrektne hinnang balansile. Vajalik on säilitada olemasoleva informatsiooni neutraalset ja eelarvamusteta hindamist.Iga ettevõte peab pidama ja määratud ajal esitama aruandedokumentatsiooni. Erandiks on füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ei tee raamatupidamist.

Peale aruandluse koostamist või valmis dokumendid viia juhi allkirjastamisele. Seejärel edastatakse aruanne maksuametile. hooldab tehnosüsteeme ning tegeleb avarii- ja remonditöödega.

Majavalitseja Grupp OÜ teadmised ja kogemused annavad võimaluse vastu võtta õigeid ja kasulikke otsuseid, mis arvestavad kõikide korteriomanike huve majas.

Liitu juba täna!

Tänu meie ettevõtte kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel
Täida avaldus ja liitu MEIEGA!