Majavalitseja Grupp

Firma «Majavalitseja grupp» on loodud selleks, et korteriühistute juhatuse liikmetel aidata juhtida ühistut. Majavalitseja Grupp OÜ osutab raamatupidamis teenusid, korraldab KÜ territooriumi korrastamist ja koristamist, jälgib remonditööde teostavate firmade tööde üle, haldab- ja hooldab tehnosüsteeme ning tegeleb avarii- ja remonditöödega.

Missioon

Eesti korteriomanike ühistud (korteriühistud, elamuühistud), kes vastavalt seadusele on mittetulunduslikud ühingud, on sisuliselt keskmise suurusega organisatsioonid, mis nõuavad asjatundlikku ning õiget juhtimist. Kaasaegne korterelamu on mitmetest eri osadest koosnev terviklik süsteem, mis vajab järjekindlat ja ratsionaalset hooldamist. Võimekus taolist hooldamist korraldada ning luua majas normaalsed ja heanaaberlikud suhted, see on Majavalitseja põhiline ülesanne ja tegevuse eesmärk.

Liitu juba täna!

Tänu meie ettevõtte kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel

TOP