Blogi

Soojussõlme hooldus

Soojussõlmede funktsioneerimine vajab pidevat kontrolli. Ennetamaks kallist remonti ja tagamaks soojussõlme stabiilset, vigadeta tööd vajab soojussõlm nagu ka muud seadmed pidevat hooldust, mida teostatakse olemasolevate normatiivide põhjal.

Antud hoolduse all on mõeldud põhjalikku seadmete kontrolli. Esiteks, inspekteeritakse seadme välimist osa. Seejärel tuleb veenduda, et kõik sulgurarmatuuri osad oleksid õiges asendis.Pumbaseadmed ja muud automaatsed seadmed vaadatakse hoolikalt läbi ning avastatakse rikked, kui neid esineb. Tolmu kogunemise ja õlinirede tõttu vajab see perioodilist puhastust. Seejärel tuleb veenduda, et tihendite piirkonnas ei esine lekkeid.

Peale seda jõuab kätte veetorustiku kontroll, veendumaks samuti selles, et liitekohtades pole lekkeid. Maanduse kontrolli tulemuseks peab olema kontaktide terviklikkus. Paake ja soojusvaheteid tuleb kontrollida hermeetilisuse suhtes. Esineb situatsioone, mil on vaja erakorraliselt lülituda ümber tööpumpadelt reservpumpadele.Detailset plaanilist soojussõlmede kontrolli katlast kuni elektroonikani välja, tuleb teostada vähemalt 2 korda kuus.

Plaaniline ülevaatus sisaldab: spetsialisti väljasõitu kohapeale ning vajalike tegevuste teostamist. Peale kõiki kontrolli etappe jõuab kätte aeg, kui peab remontima vigaseid detaile. Kui kulumaterjal on kulunud, siis tuleb see loomulikult välja vahetada. Ilmselt pole vajadust rääkida sellest, et kõiki taolisi soojussõlme hooldustöid peaks tegema kvalifitseeritud spetsialist.

Usaldades seda sorti töö mõnele diletandile võib tõsiselt mööda panna.

Liitu juba täna!

Tänu meie ettevõtte kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel
Täida avaldus ja liitu MEIEGA!