Pakume oma klientidele kogu spektri teenuseid selles valdkonnas:

20+
Meil on rohkem kui 20 aastat kogemust antud valdkonnas.
25+
Meie ettevõttes töötab rohkem kui 25 oma ala spetsialisti.
30+
Me hooldame iga päev rohkem kui 30 korteriühistut.

Haaldusteenus

Pakume Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku haldusteenust.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

– Personaalne Kliendihaldur;
– Korteriühistu internetilehekülg;
– Majandustegevuse aastakava koostamine;
– Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
– Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
– Juhatuse nõustamine haldusküsimustes;
– Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
– Lepingute haldamine ja korteriühistu asjaajamine;
– Eriseadmete hoolduse korraldamine;
– Võlglastega seotud kohtuväline töö;
– Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
– Näitude kogumine korteriomanikelt;
– Kulude analüüs;
– Aruandlus juhatusele ja üldkoosolekule;
– Aastaaruande tegevusaruande koostamine;
– Pisiremonditööde organiseerimine.

Raamatupidamine

Pakkume profesionaalset ja usaldusväärset raamatupidamisteenust asjatundjalt.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

– Üüriarvestuse pidamine ja arvete esitamine korteriomanikele;
– Pankadele otsekorraldus nõuete esitamine;
– Rahade laekumiste jälgimine;
– KÜ Juhatusele igakuiste võlanimekirjade esitamine;
– Elamu tulude-kulude arvestuse pidamine;
– Raamatupidamise pearaamatu sisukorra korrashoid;
– Vajadusel palgaarvestuse koostamine;
– Aruannete koostamine ja deklaratsioonide esitamine Maksuametile;
– Ülekannete tegemine internetipankade kaudu;
– Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine.

Hooldusteenus

Pakume Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku hooldusteenust.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

– Elamu hooldusraamatu pidamine;
– Veevarustussüsteemide hooldamine;
– Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine;
– Kütteseadmete ja termosõlmede hooldamine v.a lokaalkatlamajad;
– Ventilatsioonilõõride hooldamine;
– Elektrisüsteemide hooldamine (k.a elektrilampide vahetus);
– Vihmavee äravoolusüsteemide hooldamine;
– Üldehituskonstruktsioonide hooldamine.

Eriteenused

Pakume Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku eriteenust.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

–  Eriseadmete hooldus (lift, sundventilatsioonisüsteemid, kliimaseadmed jms)
–  Valve- ja tuletõrjeseadmete hooldus;
– Fonolukkude paigaldamine ja hooldusKorstnapühkimine;
–  Ventilatsioonilõõride puhastus;
– Trepikodade akende pesu;
–  Graffiti eemaldus;
–  Keldrite suurpuhastus;
–  Vihmaveerennide puhatus;
– Katuste puhastus;
– Muru niitmine ja riisumine;
–  Fassaadipesu;
–  Samblatõrje;
–  Hallitustõrje;
–  Puude ja hekkide piiramine ning mahavõtmine.

Avariiteenused

Pakume Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku avariiteenust.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

– 24 tundi ööpäevas töötav avariitelefon 58224263;
– Elektrivarustuse avariide lokaliseerimine;
– Keskküttesüsteemi avariide lokaliseerimine;
– Gaasivarustussüsteemide avariide lokaliseerimine;
– Veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide avariide lokaliseerimine;
– Avariide dokumenteerimine ja info arhiveerimine.

Heakorrateenus

Majavalitseja pakub puhtuse ning korrashoiu tagamiseks Teie maja ümbruses ning trepikodades.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

– Trepikodade pesu ja koristustamine
– Välisterritooriumi koristamine
– Muru niitmine ja riisumine
– Lipu heiskamine ja mahavõtmine
– Lumekoristus
– Tolmuvõtmine vabadelt pindadelt: pistikutlelt, liistudelt, aknalaudadelt, käsipuudelt, küttekehadelt, postkastidelt jne.;
– Ukseklaaside ja uste puhastamine;
– Trepikodade kuivpuhastus ja märgpesu;
– Koridoride akende pesu;
– Valgustite puhastus;
– Kord aastas teostatakse suurpuhastust;
– Seinte pesu.

Remonditeenus

Majavalitseja pakub korterelamute erinevad remonditeenuseid.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

– Trepikodade remont;
– Sanitaartehnilised tööd;
– Elektritööd;
– Fassaadide viimistlus ja soojustamine;
– Katuste ehitus ja remont;
– Unikivide paigaldus;
– Projekteerimine;
– Omaninkujärelevalve;
– Energiaauditid.

Lisateenused

Majavalitseja pakub korterelamute erinevad lisateenuseid.

Leo lähemalt mida teenus sisaldab >

– Abi dokumentide koostamisel laenu saamiseks;
– Abi dokumentide koostamisel vee ja kütte transiiti eest raha saamiseks;
– Hoonete tehnilise seisukorra ülevaatused;
– Abi pangalaenude dokumentatsiooni ettevalmistamisel;
– Kindlustuslepingute sõlmimine;
– Esindamine kohtus;
– Abi koostöölepingute sõlmimisel;
– Veemõõtjate paigaldamine ja taatlemine;
– Gaasi-, vee- ja elektriseadmete ülevaatus ning kontrollimine.

Liitu juba täna!

Tänu meie ettevõtte kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel
Täida avaldus ja liitu MEIEGA!