Blogi

Korteriühistute teenindamine hooldus

Remondiks aga peetakse ehituskonstruktsioonide või nende osade loomist, deinstalleerimist, vahetamist või taastamist. Remondi käigus on võimalik tõsta elamu heakorrastust ning paigaldada selleks ka lisaseadmeid. Korteriühistute halduse põhiline ülesanne on stabiilse ning avariivaba tehnilise süsteemi, skeemi ning hoone konstruktsioonide tagamine.

Üks olulisemaid tingimusi on ruumide sisene kliima ning adekvaatne energia tarvitamine. Hooldamise kompleks sisaldab endas tegevusi, mis tagavad kinnisvara objektide füüsilise korrasoleku. See on vajalik ehitiste ja hoonete ehituse vastavate nõuete loomiseks, mis on vastavuses õigusaktide ja esitatud dokumentatsiooniga.Igasuguse ühistu hoolduse aluseks on tegevusjuhendid, mille olemasolu mängib suurt rolli.

Samuti pannakse suurt rõhku turvalisusele, mis sõltub pidevast hoone seisundi hoidmisest. Vastavalt nõuetele ja garantidele tuleb arvestada korteriühistute hooldamise mõnda asjaolu.

Hooldamine:

•Siseruumid, sh lae-, põranda- ja seinakatete seisundi, tihendite ning kaminate kontroll.

•Sanitaar ja tehniliste süsteemide, sh küttesüsteemide, veekanalite ja ventilatsiooni reguleerimine. Ülemäärase elektrienergia kulu korral teostatakse kulude vähendamist elektrienergiale.

•Gaasijuhe ja seadeldised. Sisaldab endas statsionaarsete gaasikatelde ja muude seadmete kontroll ja turvalisus.

•Elektrijaama ressursside edastamine. Tegevused, mis tagavad püsiva ja töökindla varustamise elektriga, sh korraldatud seadmete kontroll.

Liitu juba täna!

Tänu meie ettevõtte kasvab usaldus ühistu juhatuse vastu ja muutuvad sõbralikumaks ka suhted korteriomanike vahel
Täida avaldus ja liitu MEIEGA!